Sunday, August 31, 2008

حزب سبزهای ایران از همه نیروهای اپوزسیون واقعی ایرانی می خواهد که در مقابل این روند شوم ساکت ننشسته و در حد امکان خود به مراجع بین المللی اعتراض کنند


هشدار برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی

سخنگوی وزارت دفاع عراق روز 9 شهریور 1387 اعلام کرد که ارتش این کشور کنترل شهر اشرف، محل استقرار مجاهدین خلق در عراق را از نیروهای آمریکایی تحویل گرفته است. این در حالی است که مجاهدین خلق پس از حمله نیروهای چند ملیتی به عراق در سال 2003 خلع سلاح شده و امکان دفاع از خود را ندارند. با توجه به توطئه های رژیم جمهوری اسلامی نسبت به شهر اشرف در سالهای گذشته و نفوذ سپاه پاسداران در دولت و نیروهای مسلح عراق، امکان یک فاجعه انسانی در عراق محتمل است.

حزب سبزهای ایران از سازمان ملل متحد، صلیب سرخ جهانی، احزاب سبز در سراسر جهان و تمامی جوامع حقوق بشری می خواهد که در این امر مداخله کنند و نگذارند که رژیم تهران یک فاجعه انسانی دیگر بیافریند. بر طبق قرارداد کنوانسیون چهارم ژنو، مسئولیت حفاظت از مجاهدین خلق مستقر در عراق به عهده دولت و ارتش آمریکا است. با توجه به خلع سلاح نیروی اپوزسیون ایران در عراق، عملا فرمانده نیروهای چند ملیتی مسئول هرگونه تهدیدی بر علیه جان مجاهدین خلق خواهد بود. ما از دبیر کل ملل متحد می خواهیم که شخصا در این مورد دخالت کند و نگذارد که رژیم حاکم بر ایران از توافق امنیتی بین آمریکا و رژیم عراق سوء استفاده کرده و با اپوزسیون خود که امکان حداقل دفاع را ندارد، تصفیه حساب کند.

حزب سبزهای ایران از همه نیروهای اپوزسیون واقعی ایرانی می خواهد که در مقابل این روند شوم ساکت ننشسته و در حد امکان خود به مراجع بین المللی اعتراض کنند.

حزب سبزهای ایران

9 شهریور 1387