Monday, March 24, 2008

بیانیه شماره یک کمیته مبارزه با سانسور


بیانیه شماره یک کمیته مبارزه با سانسور


سرکوب کردند و به بند کشیدند و کشتند و در خیالشان می پنداشتند که نسل مبارز را از میان برده اند ، ولی نا اگاه از اینکه این جوانان در ایران و در همین خاک برای آزادی و عدالت مبارزه می کنند .

در این راستا همزمان با شروع سال جدید باری دیگر کمیته مبارزه با سانسور در ایران برای مقابله با سانسور و فیلترینگ فعالیت های خود را دو چندان کرده و با بازوانی قویتر آماده اند تا در سال جدید در برابر دیوار استبداد جمهوری اسلامی ایران بایستند و در گردش آزادنه اطلاعات و اطلاع رسانی آزاد نقش خود را ایفا نمایند .

در این مدت اعضای این کمیته از طرف نظام حاکم تهدید و دستگیر شده اند و هم اکنون این تهدیدات و دستگیری ها هر روز شدت بیشتری می گیرند ولی با وجود این موانع ما همچنان در راه خود ثابت قدم بوده و هستیم .

زیرا اعتقاد ما بر این است تا زمانی که ملت ما آگاهی مورد نیاز را به دست نیاوردند و اطلاع رسانی و شفاف سازی درست در مورد مشکلات و مسائل مربوط به کشورشان به آنها داده نشود هیچ گونه حرکت مثبتی در جامعه برای بهبود اوضاع فعلی ما نخواهد شد .تلاش ما همواره بر این بوده است که مخاطبین ما از سد سانسور و فیلترینگ جمهوری اسلامی عبور کرده و به اطلاعات درست و واقعی دست پیدا کنند تا پیش زمینه ای در آنها ایجاد شود برای آگاه شدن و پذیرفتن حقایق جامعه بیمار زده خویش که به واسطه حکومتی همانند جمهوری اسلامی ایران این جامعه آلوده و فنا شده است .

در این راستا کمیته مبارزه با سانسور از تمامی فعالین حقوق بشری ، اجتماعی ، سیاسی ، دانشجوی ، کارگری ، زنان و ... و از تمام احزاب ، سازمان ها و اشخاص دعوت به عمل می آورد تا با همکاری در راه اطلاع رسانی آزاد و مبارزه با سانسور و فیلترینگ ما را یاری کنند.

جهت اعلام آمادگی برای همکاری می توانید با ایمیل کمیته مبارزه با سانسور تماس بگیرید
sansour@gmail.com
http://www.iraniazad.com/bayaniye_1.html
--
Anti Censorship Committie In Iran
https://www.iraniazad.com
http://www.iraniazad.com

Stop Censorship Petition
https://www.iraniazad.com/petitions/