Friday, March 07, 2008

هشتم ماه مارس، روز جهانی زن، هرکجا که هستید صدای اعتراض خود را علیه نابرابری و ستم بر زن و برای آزادى و برابرى زن و مرد بلند کنید

بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا
به مناسبت صدمین سالگرد هشتم ماه مارس، روز جهانی زن

هم میهنان عزیز

در هشتم ماه مارس 1875 کارگران زن کارخانجات نساجی نیویورک علیه شرایط طاقت فرسای کار و برای ارتقاء دستمزدشان دست به اعتراض زده بودند با سرکوب خشونت آمیز پلیس روبرو میشوند. لکن ، مبارزات زنان نساج ، که هربار بازهم باخشونت سرکوب میشود، با نیرو وتوان بیشتری ادامه پیدا میکند ، تا بالاخره پس از موفقیتهایی، در سال 1909 روز 8 مارس به عنوان روز زن در امریکا اعلام میگردد. درسال 1975 سازمان ملل متحد و سپس در سال 1977 یونسکو ، هشتم ماه مارس را رسما به عنوان روز جهانی زن اعلام میکنند.

باوجود گرامیداشت نمادین روز زن در سراسر جهان و وضع قوانینی که آجرای آنها باید برابری حقوقی زنان و مردان را تضمین کنند، متاسفانه زن ستیزی، حتی در جوامع پیشرفته هنوز هم ادامه دارد. خانه های امن زنان در جوامع پیشرفته غربی نمادی روشن از خشونت علیه زنان است. دراین جوامع هنوز هم اصل دستمزد برابر برای کار برابر زنان و مردان، کاملا رعایت نمی شود. ولی کم توجهی به حقوق زنان در کشورهای دموکراتیک قابل مقایسه با ستمی که در بسیاری از کشورهای دیگر بر زنان اعمال میشود، نیست. جمهوری اسلامی ایران نمونه کشوری است که به تفکیک و تبعیض جنسی رسمیت قانونی داده است و هرگونه اعتراض علیه این زن ستیزی قرون وسطایی را بشدت سرکوب میکند.
مبارزه زنان ایرانی برای برابری حقوقی واجتماعی وعلیه زن ستیزی از بدو تاسیس جمهوری اسلامی جریان داشته است ، به ویژه نافرمانی در رعایت "حجاب اسلامی" یکی از اشکال چشمگیر این مبارزه می باشد. ولی اهمیت و ارزش مبارزه "کمپین یک میلیون امضاء" در سطح دیگریست. در یک سال و نیم گذشته جنبش زنان برای "جمع آوری امضاء" با روش "چهره به چهره" علیه قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی، وارد دوره جدیدی شده است. پیروزی دوره ای این کمپین علیه قوانین ازدواج، طلاق، سرپرستی کودکان، چند همسری، مسئولیت کیفری، تابعیت، دیه، ارث، قتل های ناموسی، شهادت، پوشش، سنگسار و ... با دیگر برنامه های این جنبش کمتر قابل مقایسه است. اما ادامه این کمیپن مهم که عملا با سرکوب پرهزینه جمهوری اسلامی مواجه شده، در اشکال تاکنونیش نیازمند بازبینی گردیده است. برای تداوم و گسترش موفقیت آمیز " کمپین جمع آوری امضاء" بایستی از قرار معلوم اشکال نوینی را برگزید و هزینه آنرا کمتر و جنبش را همگانی تر کرد.

جبهه ملی ایران- اروپا یقین دارد که ازین پس نیز زنان شجاع ایران در مبارزه برای بدست آوردن حقوق شهروندی خود در صفوف جلوی مبارزات اجتماعی- سیاسی ملت ایران گام خواهند برداشت و با وجود دستگیری بیش از چهل فعال زن در سالی که میگذرد، بسته شدن فضاهای مدنی مانند نشریات، وبلاگها و سایتها و ایجاد ترس و وحشت، گسترش اجرای احکام اعدام و سنگسار، آرام نخواهند ایستاد و احقاق مطالبات بحق خود را در بستر مبارزه همگانی برای دموکراسی وبرکناری جمهوری اسلامی دنبال خواهند کرد.

هموطنان در هشتم ماه مارس، روز جهانی زن، هرکجا که هستید صدای اعتراض خود را علیه نابرابری و ستم بر زن و برای آزادى و برابرى زن و مرد بلند کنید و از هرگونه یاری به جنبش زنان ایران دریغ نکنید.

پیروز باد مبارزات زنان ایران برای آزادی و برابری
پاینده باد ایران
جبهه ملی ایران- اروپا