Wednesday, October 17, 2007

اعلامیه حزب مشروطه ایران

یک شکست دیگر در انتظار ایرانکنفرانس سران کشور های کرانه ای دریای خزر نمی توانست در موقعیتی ضعیف تر از این برای ایران برگزار شود. جمهوری اسلامی در تهدید تحریم های اقتصادی بیشتر و احتمال حمله نظامی امریکا بیش از پیش وابسته و نیازمند روسیه است، و روسیه در رقابتی که در کشور های آسیای مرکزی با امریکا دارد فرصتی یافته است که به هزینه ایران دل آنها را به دست آورد. گفتگو ها درباره تقسیم دریای خزر که به احتمال بسیاردراین کنفرانس انجام خواهد گرفت جز کوتاه تر کردن دست ایران نتیجه ای نمی تواند داشته باشد. جمهوری اسلامی تاب پایداری در برابر روسیه ندارد و روسها تا کنون نشان داده اند که هر امتیازی لازم داشته باشند از یک رژیم ناتوان و منفور می گیرند.

از میان رفتن اتحاد شوروی که به همسایگی دویست ساله ایران و روسیه پایان داد ایران را از لعنت آن همسایگی آزاد کرد. روسیه در دوران پیش و پس از انقلاب کمونیستی بزرگ ترین دشمن استقلال و تمامیت ایران بود و تجاوزات روسها به ایران از آغاز سده نوزدهم تا نیمه سده بیستم از شماره بیرون است. فروپاشی امپراتوری کمونیستی روسی ما را از آن خطر همیشه حاضر آزاد کرد. ولی آن رویداد در زمان جمهوری اسلامی بود و ایران نه تنها نتوانست از امکانات گسترده ای که برای گسترش مناسبات با سرزمین های آسیای مرکزی و قفقاز پدید آمده بود بهره ای بگیرد بلکه به دلیل برنامه تسلیحات اتمی بیش از گذشته وابسته روسیه شد و به امتیاز دادن افتاد.

با آنکه در شرایط کنونی موازنه نیرو ها هیچ خوشبینی به آینده ایران در دریای خزر نمی توان داشت اعتراض هر چه گسترده تر مردم به امتیازاتی که رژیم آماده است به پشتیبانان خارجی خود بدهد تنها واکنش درست همه ایرانیان دلسوز خواهد بود.

پاينده ايران
زنده باد ملت ايران
حزب مشروطه ايران