Tuesday, October 09, 2007

از کارگران اعتصابی در خوزستان حمایت کنید

از کارگران اعتصابی در خوزستان حمایت کنید

بدینوسیله از هم میهنان و مبارزین گرامی دعوت میشود برای حمایت از کارگران و کارکنان نیشکر هفت تپه و کارخانجات کاغذ پارس و کشت وصنعت کارون که برای دستیابی به حقوق انسانی و کارگری خود قیام کرده اند دادنامه موجود در لینک زیر را که مستقیما به سازمانهای حقوق بشری و عفو بین الملل ارسال خواهد شد را امضا فرمایید

برای امضا اینجا کلیک کنید