Monday, September 03, 2007

درخواست بین المللی برای توقف و منع اعدام در سطح جهانی

به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدامامسال، در روز جهانی مبارزه با اعدام در ۱۰ اکتبر ۲۰۰۷، پیشنهادی در مجمع عمومی سازمان ملل برای توقف مجازات اعدام به رای گذاشته خواهد شد. این قطعنامه اگر به تصویب برسد، قدم بسیار مهمی در جهت منع مجازات اعدام در سطح جهانی خواهد بود و برای ایرانیانی که خواستار یک سیستم سکولار دموکراتیک هستند این زمینه را بیش از بیش فراهم میکند که از جامعه جهانی بخواهند که هر گونه ارتباطی با رژیم اسلامی در ایران را مشروط به لغو مجازات اعدام و اَزادی زندانیان سیاسی کنند.

رژیم اسلامی با تصمیم احتمالی سازمان ملل در توقف مجازات اعدام مخالفت خواهد کرد ولی تصویب این قطعنامه راه را برای ما هموار تر خواهد کرد تا بیشتر بتوانیم چهره غیر انسانی این رژیم را بدنیا نشان دهیم. منتها اَگاه کردن جامعه جهانی به خودی خود کمک چندانی به زندانیان سیاسی ما و جلوگیری از اعدام ها در ایران نخواهد داشت. اَزادی خواهان ایران باید بتوانند با کار گسترده در میان مردم دنیا، دولتهای غربی را مجبور کنند که تا زمانی که مجازات اعدام لغو و زندانیان سیاسی اَزاد نشده اند فشارها و تحریم را از روی رژیم اسلامی بر ندارد. بطور مشخص، باید تلاش کنیم تا شرط لغو مجازات اعدام و اَزادی زندانیان سیاسی به شرط تعلیق غنی سازی در لایحه تحریم های سازمان ملل اضافه شود.

حرکت به حول این محور مشخص، میتواند به تمام افراد، گروه ها و سازمانهائی که بدنبال ایرانی اَزاد هستند هویت و اعتبار ببخشد و این نهایتا اپوزیسیونی با هویت را تعریف خواهد کرد. برای جزئیات بیشتر در زمینه این نوع راه کارها به نوشته زیر مراجعه کنید:

برای اَزادی زندانیان سیاسی چه باید کرد؟

http://mehr.org/prisoners_sanction.htm

سازمانهای موئتلف برای منع مجازات اعدام، پتیشنی را در این مورد تهیه کرده اند که ترجمه متن اَن در زیر اَمده است. لطفا اَنرا امضا کنید. گروه مهر بزودی پتیشنی را در مورد افزودن شرط اَزادی زندانیان سیاسی به لوایح تحریم علیه رژیم اسلامی، توزیع خواهد کرد.

درخواست بین المللی برای توقف و منع اعدام در سطح جهانی

ما امضا کنندگان زیر در ارج به پنج میلیون امضائی که پتیشن سال ۲۰۰۰ را که از طرف جامعه سنت اگیدیو و سازمان عفو تهیه شده بود امضا کردند، درخواست متوقف کردن جهانی اعدام و پایان دادن به مجازات اعدام را با این اعتقاد تجدید میکنیم که مجازات اعدام:

- حق حیات را که بطور جهانی تائید شده است نفی میکند،

- تنبیهی بینهایت بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیر اَمیز است،

- بطور دائم خطر غیر قابل برگشت اعدام افراد بیگناه را در بردارد،

- هیچ نقشی در جلوگیری از جرم ندارد،

- چوامعی را که که در اَن کشتار قانونی است به وحشیگری میکشاند

ما از پیشرفت های زیادی که در جهت پایان دادن به مجازات اعدام در سطح جهانی صورت گرفته استقبال میکنیم و اعلام میکنیم که ۱۳۰ کشور تا بحال مجازات اعدام را بطور قانونی و عملی منع کرده اند.

ما از همه دولت ها دعوت میکنیم که برای سهیم بودن در ارتقای شئون انسانی و پیشرفت حقوق بشر، برای دنیائی بری از اعدام تلاش کنند. ما از اعضای مجمع عمومی سازمان ملل میخواهیم که برای توقف اعدام در سطح جهانی رای بدهند.

لطفا این پتیشن را در اتصال زیر امضا کنید:

http://www.worldcoalition.org/petitions/index.php?petition=3&signe=oui