Monday, September 17, 2007

اعتراضنامه فعالان حقوق بشر در ایران

اعتراضنامه

فعالان حقوق بشر در ایران

به نام آزادی

نظر به اینکه حمایت و پشتیبانی از جبهه حقوق بشر فارق از هر گونه مرزبندی سیاسی وظیفه اجتماعی و انسانی ، تضعیف و مقابله با این جبهه ، مقابله با تمامی آرمان های والای انسانی می باشد و با توجه به اینکه در راستای نهادینه سازی این تفکر ، اطلاع رسانی و افشاگری در زمینه نقض حقوق بشر امری حیاتی و مقدس محسوب می گردد .

از این روی یکی از ارکان بنیادین حقوق بشر در ایران دیدبانی جامعه و اطلاع رسانی صحیح قرار گرفت متاسفانه انگیزه نگاشتن این اعتراض نامه مشاهده تکرار سیستماتیک و خارج از اخلاق ژورنالیستی تعدادی از پایگاه های خبری و رسانه ها می باشد که فارغ از موضوع سانسور بدون ذکر منبع خبر ، تحریف نام منبع ، تحریف متون اخبار یا بیانیه ها از اخبار انتشار یافته این مجموعه استفاده می نمایند .

به همین جهت ضمن اعتراض به این عملکرد ها علی رغم اینکه فعالان حقوق بشر در ایران انتشار اخبار و افشای نقض حقوق بشر در ایران را مورد ستایش و حمایت خود قرار می دهد اما معتقد به پایبندی به اصول ژورنالیستی و اخلاقی و رعایت حقوق که پیش نیاز این توانمندسازیست می باشد.

فعالان حقوق بشر در ایران
Human Rights Activists in Iran

Hra.Iran@Gmail.Com
http://iran-hra.blogfa.com/