Wednesday, December 31, 2008

در راستای فشارهای غیر انسانی و سیستماتیک علیه زندانیان سیاسی که در ماههای اخیر بر شدت آن به نحو جنون آمیزی افزوده شده است

زندانی سیاسی ارژنگ داودی
از ملاقات با خانواده اش محروم گردید


بنابه گزارشات رسیده از بند 6 زندان گوهردشت کرج ، زندانی سیاسی مهندس ارژنگ داودی از ملاقات کردن با خانواده اش محروم گردید.

در راستای فشارهای غیر انسانی و سیستماتیک علیه زندانیان سیاسی که به دستور وزارت اطلاعات وارد می شود و در ماههای اخیر بر شدت آن به نحو جنون آمیزی افزوده شده است و از جمله آنها؛ عدم درمان ،وادار کردن زندانیان سیاسی برای شرکت کردن در مراسم فرمایشی ، خارج کردن آنها ازسلولهای خود در ساعاتی که سرمای شدید و برف و باران می باشد بخصوص صبح زود و شب ،محروم کردن زندانیان سیاسی از ملاقات با خانواده ایشان ،روز چهارشنبه 11 دی ماه زندانی سیاسی ارژنگ داودی زندانی که در بند 6 زندان گوهردشت کرج زندانی است. و باید یک ماه صبر کنند تا بتوانند با خانواده خود به مدت 20 دقیقه ملاقات کند. مدت انتظار برای ملاقات کردن با خانواده هایشان بسیار طولانی و بر خلاف آیینامه های نوشته شده موجود در زندان می باشد.

از طرفی دیگر فردی بنام عباس موسوی رئیس این بند که از گردانندگان باندهای مافیائی در این بند می باشد. عناصر باند خود را اخیرا فعال نموده است و تا به حال از طرف این باند بارها آقای دودی را تهدید به قت لشده است و مدتی پیش یکی از زندانیان خطرناک را با قمه به سلول آقای داودی فرستاده بود و او را تهدید به قتل نمود. ولی عباس موسوی رئیس بند و علی محمدی معاون زندان و از تشکیل دهندگان باندهای مافیائی در زندان گوهردشت و علی حاج کاظم رئیس زندان علیرغم مسلح بودن این فرد هیچ اقدامی برای ممانعت از اعمال او انجام ندادند.
آقای داودی با اینکه سالها است که در زندانهای مختلف بسر می برد ولی هنوز حکمی به او ابلاغ نشده است ، وکالای او بخاطر مشخص نبودن حکم قادر به اعتراض کردن به این پرونده نیستند و همچنین دادگاه حاضر به رسیدگی به پرونده او نیست و بهانه را مشخص نبود حکم اعلام می کنند.

آقای داودی پس از سالها زندان قرار است که 25 دی ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط فردی بنام صلواتی مورد محاکمه قرار گیرد. پرونده ای که توسط بازچویان وزارت اطلاعات علیه او ساخته شده به این شعبه ارسال شده است.صلواتی با زندانی سیاسی و خانواده های آنها رفتاری وحشیانه و غیر انسانی دارد و در صدور احکام سنگین و غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی مشهور است.این فرد تا به حال احکامی سنگین علیه آقای محمد صدیق کبودوند فعال حقوق بشر 11 سال،محمد علی منصوری از شرکت کنندگان در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی 67 ،17 سال زندان با تبعید به زندان گوهردشت صادر کرده است و همچنین صدور احکام اعدام علیه زندانیان عادی که تحت عنوان امنیتی و اشرار و عنواین دیگر صادر کرده و گفته می شود تا به حال تعداد زیادی از آنها اعدام شده اند..صلواتی خواست بازجویان وزارت اطلاعات را در رابطه با زندانیان سیاسی بر آورده می کند.

خانواده آقای داودی روز چهارشنبه 11 دی ماه از ساعت 08:00 صبح در مقابل درب زندان گوهردشت کرج حضور داشتند و تا ساعت 14:00 در انتظار ملاقات بودند که بعد از چندین ساعت انتظار به آنها اطلاع داده شد که آقای داودی ممنوع الملاقات می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، شدت بخشیدن فشارهاو تهدیدات علیه زندانیان سیاسی و خانواده های آنها و همچنین قطع ملاقاتهای آنها را محکوم می کند و از سازمانهای حقوق بشر خواستار اقدامات عملی و فوری برای پایان دادن به شرایط غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی و خانواده های آنهاست.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
11 دی 1387 برابر با 31 دسامبر 2008
http://hrdai.blogspot.com
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193


گزارش به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر