Thursday, August 02, 2007

بيانيه مدافعان حقوق برابر، درباره وضعيت بهاره هدايت و امير يعقوبعلی

بيانيه ۸۰۰ تن از مدافعان حقوق برابر،
درباره وضعيت بهاره هدايت و امير يعقوبعلی


در زمانی که، دفاع از حقوق زنان و تلاش برای تغيير مناسبات تبعيض آميز جنسيتی، به يکی از ريشه ای ترين حرکت های مسالمت آميز کنشگران جنبش های اجتماعی ايران بدل شده است؛ و در شرايطی که متاثر از اين تلاش ها، خوشبختانه بخش هايی از جناح های مختلف حاکميت، هم رای شده اند تا قوانين ناعادلانه ای چون ديه، ارث و شهادت را اصلاح کنند؛ متاسفانه هنوز، جرياناتی خشونت گرا وجود دارند که تحمل مواجه شدن با واقعيت های اجتماعی را ندارند. جرياناتی که اوليه ترين حقوق انسانی را ناديده گرفته و پايمال می کنند. فشارها و برخوردهای غيرقانونی و خشونت آميز يک ماهه اخير، از قبيلِ دستگيری و بازداشتِ غيرقانونی فعالان جنبش های زنان، دانشجويی، سنديکايی و معلمان، و صدور احکام سنگين حبس و شلاق برای فعالان جامعه مدنی (همچون عاليه اقدام دوست، دلارام علی، مريم ضيا و... برای شرکت در تجمع مسالمت آميز ۲۲ خرداد ميدان هفت تير و...)، صدور احکام اعدام برای فعالان مدنی (همچون عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار که در کردستان به فعاليت های مدنی و مسالمت آميز مشغول بودند)، گسترش فضای امنيتی بر شهر به بهانه پوشش زنان، پخش برنامه های اعتراف تلويزيونی، توقيف مطبوعات، و محدود ساختن گردش آزاد اطلاعات ، موجِ جديدی از ناامنی را هشدار می دهند.

به نظر می رسد اين بار، هدف و کانونِِ فشارها، نقاط وصل جنبش های اجتماعی هستند. کنشگرانی که با ايجاد وحدت ميان جنبش ها به فعاليت اجتماعی می پردازند، مورد کينه قرار گرفته اند. امير يعقوبعلی و بهاره هدايت هر دو از فعالان جنبش زنان و جنبش دانشجويی هستند که بيش از سه هفته است در بازداشت به سر می برند و از وضعيت آنها خبری نيست. بهاره هدايت، عضو شورای مرکزی تحکيم وحدت، و از فعالان جنبش زنان، در روز ۱۸ تيرماه در تحصن شش نفره ای که به منظور درخواست آزادی برای دانشجويان بازداشت شده اميرکبير انجام گرفته بود، دستگير شد و اکنون در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين بسر می برد. و امير يعقوبعلی، از اعضای جوان کمپين يک ميليون امضاء و عضو انجمن منتخب دانشگاه علامه طباطبايی، از آنجايی که به عنوان يک مرد توانسته است گفتمان برابری جنسيتی را فراتر از جداسازی های نظام مردسالار با مردم در ميان گذارد، در روز ۲۰ تيرماه هنگام جمع آوری امضاء در پارک انديشه بازداشت شد و در حال حاضر در زندان اوين بسر می برد. علاوه بر دستگيری و بازداشت ناموجه اين دو تن؛ عدم امکان ارتباط و ملاقات آنها با خانواده و وکلايشان، و همچنين احتمال وجود فشارهای ديگری در داخل زندان، نگرانی درباره وضعيت آنها را دوچندان می کند.

ما امضاء کنندگان اين بيانيه، ضمن اعتراض نسبت به بازداشت اين دو فعال جنبش زنان و رفتارهای غيرقانونی و خشونت آميز با آنان؛ خواستار آزادی هرچه سريعتر امير يعقوبعلی و بهاره هدايت و ديگر دانشجويان بازداشت شده، و نيز لغو احکام سنگين، از جمله لغو احکام اعدام های اخير برای فعالان مدنی کشور هستيم.

اسامی امضاءکنندگان بيانيه (به ترتيب حروف الفبا):

آرسن نظريان / آرش پارسی پور / آرش حافظی / آرش حسن‌نيا / آرش مهدويا / آرش نصيری اقبالی / آرمان ميهن دوست / آرمين قهقائی / آروز عابدينی / آزاده بحری / آزاده بنايی / آزاده خسرو شاهی / آزاده رحمانی / آزيتا بکائی / آسيه امينی / آکام بسيم / آناهيتا کوچمشگی / آيدا راد / آيدين اخوان

ابراهيم آهنيان / ابراهيم سنقری / ابراهيم شيزلی / ابراهيم مددی / ابوالفضل امين صالحی / ابوذر جعفری / احترام شادفر / احسان صلح جو / احسان عابدی / احمد باطبی / احمد زاهدی / احمد مساحی / احمد مشعوف / اختای حسينی / ادريس بختياری / ارژنگ سلامی / ارشيا نوری / اسد زمينی / اسد مذنبی / اسرين سالاری / اسماعيل خوئی / اسماعيل ناطقی / اشرف خسروی / اصغر مردانی / اعظم مهرانی / افرا شکرلو / افرا فاميلی / افسانه قلمياربند / افسانه وفائی / اقبال اقبالی / اقدس مرعشی / اکبر دامغانی / اکبر عطری / اکرم صفارزاده / الما قوانلو / الناز انصاری / الناز محمدی / الناز ناطقی / الناز يوسف زاده / الهه امانی / الهه شکرائی / الهه محمدی / اليز ساناساريان / اميد ايران مهر / اميد منتظری / امير حسين شاکری / امير نورمندی / اميرتيمور خسروی / اميرحسين افراسيابی / اميرحسين ايرجی / اميرعليزاده / ايرج اورجی گيوی / ايلقار صمدزاده / ايمان پاک نهاد

بابک احمدی / بابک اسرافيلی / بابک فهيمی شميرانی / بابک مهدی پور / باربد گلشيری / برديا حيدری / بنفشه حجازی / بنفشه رمضانی يگانه / بنفشه سبزواری / بنفشه سيامکی / بهار آزادی / بهار قلی پور / بهار نارنجی / بهاره آزادی / بهاره اميری / بهاره سيامکی / بهاره فاميلی / بهاره فرشيد / بهاره ميرزاحسين / بهرام راد / بهرام سپاسگزار / بهروز محموديان / بهزاد اميری / بهزاد توفيقيان / بهزاد رضادوست / بهزاد کيان پيشه / بهزاد لاهارپور / بهزاد معماريان / بهزاد مهرانی / بهمن احمدی امويی / بهمن بيک / بهمن فره بخش / بهمن نيرومند / بهناز درخشان / بهناز مختارطرقی / بهناز مهرانی / بهنام دارايی زاده / بيتا طاهباز / بيژن اقدسی / بيژن پيرزاده / بيژن مجدزاده / بيژن مهر / بينا داراب زند

پارسا کرمانيان / پرتو نوری علاء / پرستو سرمدی / پروانه وحيدمنش / پرويز داورپناه / پرويز مهرافزا / پرويز هراتی نژاد / پروين اردلان / پروين ترابی / پروين موسوی / پريسا افکاری / پريسا انصاری / پريسا روشنفکر / پريسا قدرتی / پريسا کاکائی / پريسا کريمی / پريسا مرعشی / پريسا نوری / پريش پاهکين / پژمان خرسند / پگاه سجادی / پگاه منصبی / پل پور سعيد / پوپک مهاجر / پوپک نويد / پوران کريمی / پوريا علمی / پونه پورايرانی / پويا پويايی / پويا نظری / پيام ابوطالبی / پيمان سعيدی / پيمان مجتهدپور / پيمان محتشمی / پيمان مقدم

تارا سپهری فر / تارا کريمايی / تارا نجداحمدی / ترانه امير تيموری / ترانه بنی يعقوب / ترانه روستا / تينا احرامی

ثريا يعقوبی

جعفر پناهی / جعفر حسين زاده / جلال سجادی / جلوه جواهری / جمشيد قراجه داغی / جميله دادخواه / جهانگير ارشيد / جواد صفوی زاده / جواد لگزيان / جواد مهران / جواد موسوی خوزستانی حجت نارنجی / حديث جاودانی / حسن بهگر / حسن درويش پور / حسن رضايی / حسن زارع زاده اردشير / حسن عامری / حسن عسگری / حسين باستانی / حسين بيگدلی / حسين خدابنده لو / حسين قاضيان / حسين لنکرانی / حسين ورجاوند / حميد انهاری / حميد برونوند / حميد حميدی / حميد رضا رمضانی / حميد سالک / حميد سلطانی / حميدرضا ظريف نيا / حيدر بنائی

خديجه مقدم / خديجه ميثمی / خرسند ستوده / خسرو جاهد / خسرو خواجه نوری / خشايار ديهيمی

داريوش مجلسی / داريوش مرادی / داوود رضوی / داوود مقدوری / دکتر حسام فيروزی دلارام جعفريان / دلارام علی

راحله عسگری زاده / رحيم قابل نژاد / رزا رضوانی / رسول سلامتيان / رشيد اسماعيلی / رضا احمدی / رضا آشفته / رضا بحری / رضا جمشيد نژاد / رضا خذری / رضا سيدی پور / رضا گوهرزاد / رضا مبشری / رضا مرزبان / رضا نبوت / رضوان مقدم / رضوانه حقيری / رقيه ثابت / رقيه منصوری / رکسانا ستايش / رمضان شفائيان / رها بيگ محمدی / رهيار رحيمی / روجا بندری / روحی افسر / رودابه مختاری / روزبه درنشان / روزبه شفيعی / روشنک قريشی / رويا پاکزاد / رويا روزبه / رويا صادقی / رويا صحرايی / ريحانه حقيقی

زارا امجديان / زانيار احمدی / زری سالاری / زلال يوسفی / زهرا آل آقا / زهرا بيگدلی / زهرا تهمتن / زهرا صادقی / زهرا عرفانی / زهرا فرج زاده جلالی / زهرا کثيری / زهرا مالکی / زهرا محمدی / زهره اسدپور / زهره امين / زهره شاکرين / زهره شجاعی / زهره نصرالله زاده / زيبا لاهيجی / زيبا مير حسينی

ژاله سالاری / ژيلا بنی يعقوب / ژيلا گل عنبر

ساجده غلامی / ساچلی افلاکی / سارا اميری / سارا ايمانيان / سارا داوديان / سارا کرمانيان / سارا لقمانی / سارا معصومی / سارا نادری / ساره سالاری / ساسان ميزبان / ساغر ناصری / ساناز الله بداشتی / سپيده درخشان / سپيده سلامی / سپيده صفوی / سپيده گيلاسيان / سپيده يعقوبعلی / ستار امينی / ستاره سجادی / سجاد نيکنام / سحر افاضلی / سحر دزفولی / سحر روان / سحر سجادی / سحر عجمی / سحر مرانلو / سحر مفاخم / سحر نمازی خواه / سراج الدين ميردامادی / سعيد افشار / سعيد پورحيدر / سعيد پيوندی / سعيد ترابيان / سعيد حبيبی / سعيد رستگار / سعيد رضازاده / سعيد شمس / سعيد غلامپور / سعيد مصلحی / سعيده صديقی / سلماز مقدم / سليمان محمدی / سمانه خادمی / سميرا بهارانی / سميرا صدری / سميه رحمانزاده / سميه رشيدی / سميه رمضان زاده / سميه رويين تن / سميه فريد / سهام‌الدين بورقانی / سهيل آصفی / سهيلا ستاری / سهيلا کلانتری / سودابه سعيدی کيا / سودابه سيرجانی / سوسن طهماسبی / سولماز شريف / سونيا غفاری / سيامک طاهری / سيامک فريد / سياوش سعادتيان / سياوش عبقری / سياوش فرجی / سياوش لقمانی / سياوش منتظری / سياووش جليلی / سيد افشين اميرشاهی / سيد قيس دهزاد / سيروس ملکوتی / سيما حسين زاده / سيما ميهن دوست / سيما يغمائی / سيمين امينی / سيمين دها / سيمين کلاتی / سيمين مرعشی / سيميندخت فاميلی

شادی جنتی / شادی صدر / شاهد حلاج نيشابوری / شاهين رحيمی / شاهين زينعلی / شايا شهوق / شبنم احمدی / شراگيم زند وکيلی / شعله شاهرخی / شقايق تهرانی / شقايق درنشان / شکوفه منتظری / شکوه ميرزادگی / شهاب رحيمی / شهاب شاهين فر / شهاب فيضی / شهاب ميرزايی / شهراد شهوند / شهرام آقامير / شهرام شيدايی / شهرام قنبری / شهرام ناصری / شهرزاد آل داوود / شهرزاد عالم فتحی / شهرزاد هاديان / شهره خواجه نوری / شهره موحدی / شهريار آهی / شهلا ابقری / شهلا شفيق / شهلا لاهيجی / شهناز بيات / شهين شکاری / شهين نوائی / شيدان وثيق / شيرين جهانگيرزاده / شيرين حاجيلو / شيرين عبادی / شيرين مومنی / شيرين ناجی / شيما خاکی / شيما فرزادمنش / شيوا آباء / شيوا بديهی نژاد / شيوا تقوی

صادق ملکوتی / صادق ناهومی / صادق نوابی / صبا مکری / صدرا صدوقی / صدرالدين زاهد / صديقه بحرائی / صديقه توحيدی / صديقه مقدم / صفورا نوربخش / صنم دولتشاهی

ضياء طباطبائی / طلعت تقی نيا / طناز عربشاهی

عادله صادقی / عاطفه گندم آبادی / عباسعلی فتّاح / عذرا آصفی / عزيزالله ملکی / عسل اخوان / عسل پيرزاده / عطيه وحيدی منش / عطيه يوسفی / عفت ماهباز / علی اصغر سيدآبادی / علی افشاری / علی اکبر خسروشاهی / علی اکبر مهدی / علی اکبر موسوی خوئينی / علی امينی / علی بکائی / علی توکلی / علی دهقان / علی صادقی / علی صمد / علی طايفی / علی عبدی / علی کلايی / علی مختاری / علی معظمی / علی فتوتی / عليرضا اخوان / عليرضا جباری / عليرضا راسخی / عليرضا شجاع / عليرضا شفائی / عليرضا عزيزی / عليرضا کرمانی / عليرضا کرمانی / عيسی سحرخيز

غزاله عسکريزاده / غزل دادور / غلام درخشانی / غلامرضا بنائی

فاطمه آستان بوس / فاطمه خوشرو / فاطمه فرهنگ خواه / فاطمه کريمی / فاطمه مقدم / فاطمه موسوی / فخری شادفر / فرامرز فهيمی / فرد صابری / فرزاد جاسمی / فرزان گلستانه / فرزانه طاهری / فرشيد عربشاهی / فرهاد داودی / فرهاد زرينی / فرهاد گلستانه / فرهاد مجدآبادی فراهانی / فرهنگ رستمی / فرهنگ سلامی / فرود سياوش پور / فروغ قره داغی / فروه امينی / فريبا اسدی / فريبا داودی مهاجر / فريبا محمدی / فريده پورعبدالله / فريده جلالی / فريدون گلستانه / فهيمه خضر حيدری / فواد شمس / فيروزه رمضان زاده / فيروزه شکور / فيروزه فروردين / فيروزه مهاجر

کاظم شکری / کاظم علمداری / کاظم هاشمی / کاظم هاشمی / کامبيز روستا / کامبيز نيکو رخ / کامليا منصوری / کاوه شيرزاد / کاوه ضرغامی فر / کاوه مظفری / کبری اصفهانی / کتايون اکبری / کريم شامبياتی / کريم يساری / کوروش خردمنش / کيانوش سنجری / کيوان سيار / کيوان صميمی / کيوان مهجور / کيومرث حکيم

گرجی مرزبان / گلاله بهرامی / گلبرگ باشی / گلناز ملک / گلنوش رحيم زاده / گندم احتشام / گوهر شميرانی / گيتا احمدی / گيتی سلامی / گيتی مرتضوی / گيسو فغفوری / گيلان نصيری

لاله بشردوست / لقمان قديری / لی لی اسلامی / ليلا ساکی / ليلا شيرنژاد / ليلا منصور / ليلی فرهادپور / ليلی مظاهری

مارال فرخی / ماريا رشيدی / مازيار سميعی / مانا طلوعی فر / ماندانا حکيمی / مجتبی رزمی / مجيد برادران / مجيد تولايی / مجيد ملکی / محبوبه حسين زاده / محبوبه عباسقلی زاده / محبوبه کرمی / محبوبه محبی / محبوبه وفايی / محرم دولتشاهی / محسن سيدين / محسن نژاد / محمد اسدی / محمد آشور / محمد امينی / محمد بهزادی / محمد پاکزاد / محمد رستمی / محمد زهرائی / محمد شريف / محمد شهرابی / محمد فلاح نيا / محمد محمد پور / محمد ملوان / محمد مهدی يوسفی / محمد ميرزاخانی / محمد ميلانی / محمدرضا ترابی / محمدرضا رضوی / محمدرضا نسب عبداللهی / محمدرضا يزدانی / مرتضی ميرآخوری / مرجان انصاری / مرجان نمازی / مرضيه بخشی زاده / مرضيه سپيدبر / مريم افشار / مريم اکبرزاده / مريم اکبری / مريم پاپی / مريم پارسی / مريم تهرانی / مريم حسين خواه / مريم ضياء / مريم فيروزی / مريم کاشانی / مريم کاشی / مريم کسايی / مريم مالک / مريم ميرزا نژاد / مريم نظام / مريم يوسفی / مزدک بامدادان / مزدک دانشور / مژگان ثروتی / مژگان حساری / مژگان ملکيان / مسعود خدابنده / مسعود شب افروز / مسعود شکری / مسعود شکوری / مسعود عبدالله / مسعود مجيری / مصطفی تنها / معصومه اسداللهی / معصومه تقی پور / معصومه قلی زاده / معصومه لقمانی / مقصود رنجبر / ملوک عزيززاده / ملوک ملاحسينی / مليحه رزازان / منصور حیأت غيبی / منصوره تهرانی / منصوره خلجی / منصوره شجاعی / منوچهر زندی فر / منور قنبری / منيره مقدم / مهدی امينی / مهدی بهاری / مهدی جليلی / مهدی خان بابا تهرانی / مهدی رويين تن / مهدی سهرابی / مهدی فخرزاده / مهدی فخرزاده / مهدی قليزاده اقدم / مهدی کدخدا زاده / مهدی مجتهدی / مهدی وفايی / مهدی يوسفی / مهديه پورشاد / مهرانگيز کار / مهرانگيز حکيمی / مهرداد افراسيابی / مهرداد بزرگ / مهرداد درويش پور / مهرداد مشايخی / مهرشاد الوندی / مهرنوش اعتمادی / مهرو ملالی / مهسا جزينی / مهسا علی بيگی / مهشيد شاکری / مهناز درخشان / مهين علی‌بابايی / موسی يحيی زاده / مونا علی خواه / ميترا ايرانی / ميترا ترابی / ميترا خلعتبری / ميترا روشن / ميترا آزادفر / الميرا علی حسينی / ميرا قربانی فر / ميرمحمود يگانلی / ميلاد موسوی / ميهن جزنی

نادر احمدزاده / نادر حاجی محسن / نازلی فرخی / نازنين بهارستان / نازی اسکويی / ناصر فرجادفر / ناهيد افتخاری / ناهيد بهمنی / ناهيد جعفری / ناهيد حدادی / ناهيد حيدری / ناهيد خيرابی / ناهيد کازری / ناهيد کشاورز / ناهيد ميرحاج / ندا ناظمی / نرگس جودکی / نرگس طيبات / نرگس عظيمی / نريمان رحيمی / نسترن اردکانی / نسيم بنی کمالی / نسيم تنها / نفيسه آزاد / نفيسه محمدی / نگار ارجمندی / نگار انسان / نگار بنگری / نگار جاويدان / نگار رحيمی / نگين فرازمند / نگين فيروزه ای / نوشابه اميری / نوشين احمدی خراسانی / نوشين جعفری / نوشين عامری / نوشين کشاورزنيا / نوگل جباری / نويد نوری فر / نيره توحيدی / نيره درخشان / نيکو پناهی / نيکی ايرانی / نيلو فر يعقوب پور / نيلوفر انسان / نيلوفر بهشتی / نيلوفر بيضايی / نيلوفر سلطانی / نيلوفر گلکار / نيلوفر مهديان / نيلوفر يزدی / نيما مولانی / نيوشا درخشان

هادی جعفريان / هادی چراغی / هادی زمانی / هادی يوسفی / الهام رفيع زاده / الهام قيطانچی / الهام کميابی / هانا دارابی / هانيه سليمی / هانيه ملالی / هايده مقيسی / هدا بيت مشعل / هدی امينيان / هژير پلاسچی / هما خداوردی / همايون مهمنش / همايون نامی / هنگامه شهيدی / هيوا يوسفی

وجيهه مقدم / وحيده مولوی / ويدا حاجبی / ويدا خسروی / ويدا فرهودی / ويکتوريا آزاد

ياسمن برزی / ياسمن گرمستانی / ياسمن نيلفروشان / ياسمين آزاد / ياسمين داداشی / ياشار آذری / ياشار امينی / ياشار گرمستانی / ياور خسرو شاهی / يلدا صيادی / يوسف مجاب