Saturday, June 14, 2008

همگام و هم صدا ياد جانفشانان کشتارهای دهه 60 را گرامی داشته و حافظه تاريخی جامعه را زنده نگه داريم
همگام و هم صدا
یاد جانفشانان کشتارهای دهه 60 توسط رژیم جمهوری اسلامی را گرامی داشته و حافظه تاریخی جامعه را زنده نگه داریم !"در خلوت روشن با تو گریسته ام
برای خاطر زنده گان
و در گورستان تاریک با تو خوانده ام
زیباترین سرودها را
زیرا مرده گان این سال
عاشق ترین زنده گان بوده اند ! "
احمد شاملو


تاریخ معاصر جهان مملو از سرکوب، اختناق و جنایت دیکتاتورها، ستمگران و استثمارگران است. کشتار و آدم سوزی در جنگ جهانی دوم توسط نازی ها، کشتار مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی، کشتار مبارزان در شیلی بعد از کودتای 1973 ، کشتار و مفقودالاثر شدن بیش از 30 هزار نفر، مبارزان در زمان رژیم نظامیان دیکتاتور در آرژانتین ، کشتار مردم کرد در ایران، ترکیه، عراق و سوریه توسط رژیمهای ارتجاعی و دیکتاتور، کشتار مردم عراق و افغانستان توسط آمریکا و متحدانش و ...، بخش کوچکی از جنایت علیه جامعه بشری می باشد.

در ایران نیزاعمال جنایت کارانه توسط رژیم های سرمایه داری سلطنتی و اسلامی علیه مردم ایران بصورت سیستماتیک و عریان به اجرا در آمده است. مبارزات مردم در سال 1357 منجر به فروپاشی رژیم سلطنتی پهلوی گردید، اما سرکوب، اختناق، زندان، شکنجه و اعدام با به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی، در ابعاد وسیعتری ادامه یافت. کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 یکی از جنایات رژیم جمهوری اسلامی در ایران علیه جامعه بشری می باشد که نه تنها در تاریخ این کشور همانندی ندارد بلکه در مقیاس جهانی نیز تنها با دوران سلطه فاشیسم در اروپا همطراز است.

امروز سخن گفتن از جنایات هولناک و ضد انسانی رژیم جمهوری اسلامی، تنها و صرفا باز گو کردن و افشای این جنایات نمی باشد. رژیم جمهوری اسلامی و نیروهای مدافع نظام سرمایه داری حاکم بر جامعه ایران با ارائه تصویری غیر واقعی از ماهیت رژیم و جنایات مرتکب شده توسط آن، در صدد از بین بردن حافظه تاریخی جامعه می باشند. هدف مستقیم این حرکت رژیم و کوشش های دیگر، منحرف کردن نسل جوان ( گروه بندیهای مختلف اجتماعی، زنان، کارگران ،جوانان و...، ) و تازه به میدان مبارزاتی آمده در ایران است. این پروژه در داخل و خارج از ایران با نقشه هدفمند، توسط رژیم جمهوری اسلامی در حال سازماندهی می باشد. در خارج از ایران بخشی از این پروژه توسط بعضی از عوامل سابق رژیم که در کشتار های دهه 60 مستقیم و غیر مستقیم دست داشته اند، به پیش برده می شود. از آنجمله بصورت هماهنگ در داخل و خارج از ایران همگان را دعوت به فراموش کردن و سرپوش گذاشتن بر کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 توسط رژیم جمهوری اسلامی می کنند.

انسان های آزاد و مترقی در مقابل چنین فاجعه ای نمی توانند و نباید سکوت کنند. پیوندهای اجتماعیِ عمیق این نسل کشی چنان است که می تواند و باید اهرمی گردد برای به حرکت درآوردن پتانسیل مبارزاتی نیروهای مترقی در جهت سازماندهی جبهه وسیعی در افکار عمومی ایران و جهان علیه جمهوری اسلامی! جمهوری اسلامی باید در افکار عمومی جهان به عنوان " مسئول جنایت علیه بشریت" محکوم گردد!

درآستانه بیستمین سالگرد وهمچنین بیست وهفتمین سال کشتار وقتل عام هزاران زندانی سیاسی دردو تابستان سالهای سیاه 60 و1367 قرار داریم. هزاران زن ومرد زندانی به جوخه های اعدام سپرده شدند که برای دفاع از آزادی به جمهوری اسلامی نه گفتند و در سیاهچالهای رژیم، تیرباران و به دار آویخته شدند. در شرایط کنونی نیز زندانهای رژیم جمهوری اسلامی مملو از زندانیان سیاسی از گروه های اجتماعی متفاوت است : فعالان کارگری، زنان، دانشجویان، معلمان ، جوانان ومردم تحت ستم که برای آزادی و برابری مبارزه می کنند و صدها زندانی سیاسی گمنامی که تحت شدیدترین شرایط غیر انسانی، در زیر شکنجه قرار دارند و تهدید به اعدام می شوند.

ما امضاء کنندکان این فراخوان در ایرا ن و سایر کشورهای جهان یاد جانفشانان کشتار دهه 60 رابصورت یک سلسله فعالیت های غیرمتمرکز ( مراسم، تظاهرات، اکسیون و...،) در شهرهای مختلف جهان همگام با خانواده های آنان در ایران، گرامی می داریم، باین امید که تلاش ما به پژواک پیام جانفشانان کشتار دهه سیاه 60 و زندانیان سیاسی که هم اینک در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی بسر می برند، در افکار عمومی داخلی و بین المللی تبدیل گردد. کوشش ما براین است که این فعالیت ها همزمان با برگزاری یادمان کشتار زندانیان سیاسی در ایران انجام گیرد. در این راستا بصورت فعال و پیگیر برای زنده نگاه داشتن حافظه تاریخی جامعه، نهادها، تشکل ها، انجمن ها وفعالین مبارز را به همکاری مشترک در این حرکت علیه فراموشی وعلیه رژیم جمهوری اسلامی فرا میخوانیم .

کمیته هماهنگی برگزاری یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه60تشکل ها و افرادی که مايل به امضای اين فراخوان می باشند
لطفاً به آدرس dialogt@web.de نام يا عنوان تشکل خود را ارسال نمايند.

اسامی افراد :

بيژن اسکندري،بهروز اميدی لاهيجاني،داريوش افشار،هلمت احمديان،مينا اخباري،پوران اسدي،علی آزاد،پويان انصاري،مژده ارسي،مرجان افتخاري،غلام آل پويه، همايون ايواني،گيل آوائی(مسئول حقوق بشر فدراسيون اروپائی بلژيک)،مزدک افشاري،س-افشار،رحيم استخري،مريم افشاري،نسترن بهکيش،پروانه بوکاه،محمد بهشتي،پروين بيگدلی شاملو،پانته آ بهرامي،مريم بزرگي،حسن پويا،ناصر پرنيان،سعيد پروين،پويان50،نصرت تيمورزاده،حيدر جهانگيري،رضا جعفري،امير جواهری لنگرودي،نظام جلالي،جهان مونستر،رضا چيت ساز،روزبه حسيني،سارا حافظی صافي،خليلی مومنی (فعال سياسی)،کريم خوش عقيده،محمود خليلي،عسکر خير انديش،حسين دواني،زيبا دنا،علی دروازه غاري،فيروزه راد،ايراندخت رضا زاده،حبيب رستمی ،فرهنگ رومي،فرزانه راجی زندانی سياسی از سال 69 بمدت 3 سال و همسر وخواهر 2 اعدامی در سال 60،مينا زرين،محمد تقی سيد احمدي،نادر ساده،بهروز سورن،ميترا سازنده،محب شکيب زند انی سياسی سابق و فعال سياسي،اشرف شاه کرم، عسگر شيرين بلاغي،مسعود شب افروز،هادی صوفی زاده،م.صبوري،وحيد صمدي،رضا طالبي،زری عرفانی فعال حقوق بشر و مسئول راديو پارس،ستاره عباسي،محمد عزيزی از ونکوور کانادا،علی فکري،علی فياض،پروانه قاسمي،اخگر فرزانه،حميرا فرمنش،حسين فرمنش،فرخ قهرماني،پرويز قيلچ خاني، سيامک قبادي، جابرکليبي، شهره کيا زندانی سياسی از سال 66 تا 60،حجت کسرائيان،حسن کيانوش،ابراهيم کفعمي،رضا کولي،سعيد کريمي،سياوش کوهرنگ،نينا کاهوری فعال سياسی از کانادا،فريدون گيلاني،م.لطفی زندانی دو نظام از سال 1357-1353 و 1363-1360،سياوش محمودي،باقر مرتضوي،ياسمين ميظر،انور مير ستاری-عضو حزب سبز بلژيک و مدافع حقوق بشر،فيروز مستعان،ايرج مصداقي، محمود معمار نژاد( بهرنگ)،نيکی ميرزائي،ميلا مسافر،پروين موسوي،نظام ملکی تبار،مهرنوش معظمی گودرزي،مرتضی مرادي،مژگان مهري،علی رضا نديمي،اکبر نوري،مجتبی نظري،آمادور نويدي،نادر
امضا ء ها ادامه دارد2 - لیست تشکلها ، احزاب ، سازمانها ، سایت ها ، نشریات و ....

1 – کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران – دانمارک
2 – کانون حمایت از زندانیان سیاسی مونستر
3 - کمیته تعقیب شده گان و زندانیان سیاسی – leipzig
4 - کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین
5 – تلاش – کانون حمایت از مبارزات مردم ایران – کلن
6 – کمیته همبستگی با کارگران ایران – هامبورگ
7 – شورای هماهنگی ایرانیان – هامبورگ
8 – کانون همبستگی با کارگران ایران – کلن
9 – کانون حمایت از مبارزات مردم ایران – هانوور
10 –نشریه آرش
11 - نشریه جهان امروز
12– کانون دفاع از آزادی بیان- گوتنبرگ
13–اینتر ناسیونال فاروم – دانمارک
14- گفتگوهای زندان ( http://www.dialogt.org/ (
15– رادیو همراه گوتنبرگ سوئد
16– رادیو برابری
17– رادیو آوای هانوور
18–سایت گزارشگران
19– تلویزیون برابری
20– بنیاد ادب و هنر ایران – گوتنبرگ
21– انجمن فرهنگی ایران همراه
22–اتاق اتحاد سوسیالیستها
23– فرهنک سرای اندیشه – گوتنبرگ (سوئد)http://andishegbg.blogspot.com/
24– انجمن مبارزه با اعتیاد ( رادیو تلاش )
25– فدارسیون اروپایی حقوق بشر ( بلژیک )
26–سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
27- مینو همیلی زندانی سیاسی سابق و دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز
28– کانون فرهنگ وهنر ایرانیان فرزنو
29– کتابخانه وکلوپ کتاب پوینده – دانمارک
30– کانون دانشجویان ایرانی در هلند
31– کمیته دانشجویی – بلژیک
32 – سایت زنان مترقی
33 – سایت اشتراک http://eshtrak.persianblog.ir/
34 - هواداران صمدبهرنگی (تبریز)
35 - جمعی از دانشجویان کمونیست
36 - جوانان ضد دین
37 - گروه تئاتر ع آ
38 - سازمان 19 بهمن
39 حزب سوسیالیست ایران
40 – تبریز سرخ
41 - اتحاد سوسیالیستی ایرانیان – مونترال – کانادا
42– فرهنگ طاولی مرکز آموزش ایران
43– جمعی از کارگران شهر صنعتی اراک
44– تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی (شریف)
45 – نشریه پیام پیشرو

دوستان گرامی چنانچه اسم شما و انجمن شما نيست ،
تمايل به پشتيبانی از اين فراخوان هستيد ، به آدرس زير ايميل بزنيد .
dialogt@web.de