Tuesday, May 27, 2008

چرا و چگونه فریدون فرخزاد را کشتند؟ سخنرانیها و شعرخوانیهای مانی در آمریکاسخنرانیها و شعرخوانیهای مانی در آمریکا

میرزاآقاعسگری.مانی در ماههای: می، جون ، جولای و آگست
چند برنامهی شعرخوانی و سخنرانی در شهرهای گوناگون آمریکا خواهد داشت .

زمان ومکان این سری برنامهها به بتدریج در زیر اعلام خواهند شد .

***

چرا و چگونه فریدون فرخزاد را کشتند؟

برگزارکننده: شرکت کتاب

زمان: شنبه ۳۱ ماه می. ۴ تا ۸ بعد از ظهر
مکان: لس آنجلس
Metronome Studio
۲۰۲۱۵ Saticoy St .
Canoga Park , CA ۹۱۳۰۶
تلفنها برای دریافت آگاهیهای بیشتر :
۸۱۸-۹۹۰.۴۴۴۴
۸۱۸-۹۰۸.۰۸۰۸

بزرگداشت فریدون فرخزاد- نمایش فیلمی اختصاصی از خانهی فرخزاد پس از ترور او-
امضای کتاب «خنیاگر در خون »

در همین نشست، کتاب تازهی مانی : «زیر پوست ابدیت» در دسترس علاقمندان قرار میگیرد .


***

شاعر در تگزاس


میرزاآقا عسگری.مانی

در ماه جون چند شعرخوانی و سخنرانی در دالاس و آستین دارد:

تپش دل شما در شعرهای من

شعرخوانی و رازگشائی پسزمینههای چند شعرعاشقانه و اجتماعی.
همراه با چند گروه موسیقی
زمان : یک شنبه ٨ ماه جون. ساعت چهار و نیم بعد از ظهر
مکان : دالاس:
Southforak Hotel
۱۶۰۰ N. Central Express Way (۷۵)
Plano , Texas , ۷۵۰۷۴
TEL : ۹۷۲-۵۷٨-٨۵۵۵
این برنامه به هیچ گروه سیاسی و مذهبی وابستگی ندارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با خانم فرح رأفت تماس بگیرید: ۹۷۲-۴۹۲-۰۶۰۴
www.PoetryAndMusicNight.com

***

بازگشائی مفهوم عشقبازی در ادبیات ایران

در نگاهی به اروتیسم، عشق وعرفان از رودکی تا امروز
معنای عشق در نزد ایرانیان- جستجوی اروتیسم در شعر و داستان ایرانی

زمان: شنبه ۱۴ جون.
از ساعت ۶ تا هشت و نیم پس از نیمروز.
مکان: آستین:
Sat. Jun. ۱۴ - from ; ۶.۰۰ to ٨.٣۰
BEST WESTERN EXACUTIVE SUITES

۱٨۵۱ N.HWY. ٣۵
ROUND ROCK TX . ۷٨۶۶٣
برگزارکنندگان: انجمن زنان ایرانی – آمریکایی. کانون دموکراسی برای ایران. انجمن فرهنگی ایرانیان

***

عبور از خط قرمز با فریدون فرخزاد

بزرگداشت فریدون فرخزاد. همراه با نمایش فیلمی اختصاصی از خانهی فرخزاد پس از ترور او- امضای کتاب «خنیاگر در خون» - نمایش یک کلیپ تازه - فرخزاد، مردی برای فصل پنجم - بازگشت فرخزاد در فرازی تازه

زمان : یکشنبه ۱۵ جون .
مکان: دالاس (تگزاس)
زمان : یک شنبه ۱۵ جون. از ساعت ۲ تا چهار و نیم بعد از ظهر
مکان:دالاس (تگزاس)

۲ PARR LIBRARY , ۶۲۰۰ WINDHAVEN PKWY .
PLANO TX . ۷۵۰۹۳
برگزارکننده: هفته نامه ی شهروند در آمریکا