Saturday, November 17, 2007

"کارزار آزادی مهندس طبرزدی راه اندازی شد"

برای

آزادی مهندس طبرزدی

به نام آزادی
بار دیگر مهندس حشمت الله طبرزدی به اوین خانه ی دومش بازگشت. این در حالی بود که محکومیت ایشان تمام شده بود ومسئولین بدون اتهام تازه ای وی را بازداشت کرده اند. ما جمعی از دانشجویان مدافع حقوق بشر ضمن محکوم کردن این حرکت غیر قانونی کارزار آزادی ایشان را راه اندازی میکنیم . تاکید داریم کارزار آزادی مهندس طبرزدی هیچ گونه وابستگی به هیچ گروه ،حزب یا سازمانی ندارد و کاملا مستقل اداره میشود
دوستان برای حمایت می توانند نام کامل خود ودر صورت وجود وبلاگشان را در قسمت نظرات تارنما ثبت کنند


ویا با آدرس ایمیل زیر تماس بگیرند.
sostabarzadi@yahoo.com