Sunday, June 17, 2007

ضرب و شتم آیت الله کاظمینی بروجردی در دادگاه

ضرب و شتم آیت الله کاظمینی بروجردی در دادگاه

به نام آزادی

بنا بر گزارشات رسیده امروز شنبه 26/3/1386ساعت 13 در شعبه 3 روحانیت به ریاست قاضی حسینی دادگاه با حضور قاضی احمدی از معاونان وزارت اطلاعات و عامل صدور دستور شکنجه برخی از متهمین پرونده موسوم به بروجردی به همراه قدیانی دادستان ویژه روحانیت و با حضور 8 متهم اول پرونده به نام هایآیت الله کاظمینی بروجردی ، مسعود سماواتیان ، علیرضا منتظر صائب ، علی شهرابی فراهانی ، حبیب قوتی ، احمد کریمیان ، مجید الستی ، علیرضا اربابی برگزار شد که جلسه دادگاه توام با ضرب و شتم فیزیکی آقای بروجردی و آقای علیرضا اربابی به دلیل اعتراض به شکنجه های صورت گرفته و شرایط بد نگهداری آنها در دادگاه بود.

طی جلسه دادگاه آقای بروجردی و سایر متهمان از شکنجه های صورت گرفته در طی 9 ماه بازداشت و نقض حقوق خود اعتراض نموده و به دفاع از خود پرداختند که در پایان جلسه قاضی حسینی به صورت شفاهی و خارج از موازین قانونی حکم اعدام را به آنها اعلام نمود.

گفتنی است 25 متهم بعدی این پرونده به همراه 3 تن از متهمان محکوم به اعدام به نامهای حبیب قوتی " علیرضا منتظر صائب و مجید الستی فردا مجددا راس ساعت 13 به همان شعبه احضار شده اند.

فعالان حقوق بشر در ایران ضمن محکوم کردن این گونه برخوردهای غیر انسانی نگرانی خود را نسبت به وضعیت زندانیان فوق ابراز می دارد و همچنین از تمامی فعالان و مجامع حقوق بشری خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به این موضوع می باشد.

Human Rights Activists in Iran
Hra.Iran@Gmail.Com
www.Iran-Hra.blogfa.com