Sunday, November 16, 2008

پرستو فروهر - آرش فروهر: در بزرگداشت داریوش و پروانه فروهر در دهمین سالگرد به خون نشستگان، ما را همراهی کنید


بزرگداشت دهمین سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر

http://i15.tinypic.com/2upvara.jpg


یاد آر

در بزرگداشت داریوش و پروانه فروهر

در دهمین سالگرد به خون نشستگان، ما را همراهی کنید

پرستو فروهر - آرش فروهر

مکان: خیابان سعدی جنوبی، خیابان هدایت، کوچه شهید مردازاده، پلاک 22

زمان: آدینه یکم آذر، ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر

..............

به نام ایران

هم میهنان

با حضور خود در گرامی داشت دهمین سالروز دشنه آجین شدن سرداران ملی ایران توسط شب پرستان اهریمن سرشت یاد آنان را گرامی داشته و در پویندگی راه آنان بکوشیم تا انیران آزمند بدانند تا گیتی بپاست و تا خون در رگان ایرانیان جریان دارد لحظه ای از اندیشه آزادگی و آزادی و سر بلندی نیا خاک اهورایی خود از پا نخواهند نشست

یادشان گرامی باد

جاوید ایران و پاینده ایرانی

اشکان رضوی