Friday, February 22, 2008

بابک دادبخش که 43 روز است با لباني دوخته در اعتصاب غذا به سر ميبرد، در آستانه مرگ


بابک دادبخش ، زنداني اعتصابي در آستانه مرگ

فعالان حقوق بشر در ايران


زنداني سياسي بابک دادبخش که 43 روز است با لباني دوخته در اعتصاب غذا به سر ميبرد شب گذشته بعلت عارضه عفونت دستگاه گوارشي دچار تب و لرز و بيهوشي گرديد . اما بهداري زندان بعلت نبودن کادر پزشکي در شب از پذيرش نامبرده خودداري نمود . و متاسفانه صبح امروز مورخ 3/12/86 که نامبرده به بهداري زندان جهت رسيدگي منتقل گرديد ، بهداري زندان اعلام نمود از پذيرش نامبرده تا زمان پايان دادن به اعتصاب غذايش خودداري خواهد نمود. و حتي از دادن ماده ضدعفوني کننده بتادين جهت ضدعفوني نمودن عفونت لبهاي بريده شده وي خودداري نمودند.

بابک دادبخش جهت رسيدن به خواسته هاي قانوني و انساني خود مبني بر پايان دادن به تبعيدهاي مکرر و انتقال به زندانهاي مختلف بدون توجيح و توضيح قانوني (21 بار انتقال تا کنون) و پايان دادن به ممنوعيت تلفن و ملاقات وي و استرداد جزوات و دستنوشته هاي ضبط شده دست به اعتصاب غذا زده است . شايان ذکر است وي از منجمله افرادي است که در تدوين کتاب لانه فساد از منتشرات اين مجموعه همراهي داشته است و هم اکنون نيز جهت اين موضوع تحت فشار ميباشد .

وي 43 روز است در اعتصاب غذا با دوختن لبانش به سر ميبرد ، هم اکنون نخهاي استفاده شده جهت لب دوزي پس از 43 روز لبانش را بريده است و به سلسله اعصاب وي آسيب رسانيده است ، لبانش متورم گرديده است ، روده هاي نامبرده عفونت نموده است و اين عفونت در غالب تب و لرز خودنمايي ميکند . ضربان قلب و نبض وي ناهماهنگ است و پزشکان بيم سکته مغزي وي را داده اند . نامبرده قادر به راه رفتن نميباشد و بينايي خود را نيز تا حد زيادي از دست داده است .

بدينوسيله مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران اعتراض خود را نسبت به بي توجهي به جان انسانها در دستگاه قضائي و امنيتي جمهوري اسلامي اعلام ميدارد و يقيناً مسئوليت هرگونه خطر و بروز مشکلات جسمي و روحي براي اين زنداني سياسي را متوجه مسئولان سازمان زندانها ميداند . و از تمامي سازمانها ، مدافعان آزادي و دست اندرکاران رساني ميخواهد که وضعيت حاد اين زنداني سياسي را مدنظر قرار داده و از تکرار وقايع اسفناک غيرقابل جبران انساني پيشگيري نمايند.

Human Rights Activists in Iran
Email : Info@Hra-Iran.org
Tel in Iran : 021 - 82185473
Fax in Iran : 021 - 82185473
Tel office : 1 - 310 - 598 - 3634
Tel office : 1 - 310 - 598 - 3986
Fax office :1 - 586 - 816 - 0537