Tuesday, January 22, 2008

آفتابکاران جمشید پیمان

هم میهنان گرامی

از اول هم که سایت آفتابکاران را افتتاح کرده بودیم، نوشتم قبول مسئولیت سایت آفتابکاران www.aftabkaran.com به توانایی ام برای پذیرش این پاسخگویی بستگی دارد .

اکنون به علت بیماری قلبی، علیرغم میل باطنی ام ناچار مسئولیت سایت آفتاب کاران را به دوستانم واگذار میکنم .

باید تاکید کنم که با توجه به عزم و اراده ی گسست ناپذیر برای مبارزه جدی و بی وقفه با نظام ضد بشری آخوندی ، کار مان در سایت آفتابکاران در مداری بالاتر و با کیفیتی به مراتب بهتر ، همسو و همراه با مقاومت سرفراز ایران ، تداوم خواهد یافت .
دراینجا لازم میدانم از همه ی کسانی که با ارسال مقاله ، شعر ، خبر و فیلم ، چه از داخل ایران و چه از خارج کشور ، به ما یاری رسانده اند، صمیمانه تشکر کنم. از آنها خواهش دارم که باز هم با ارسال مطالب ، ما را یاری دهند .

بزرگ ترین بدهکاری مادی و معنوی را به سایت های مقاومت و پشتیبان مقاومت دارم که آفتابکاران از مطالبشان بسیار بهره مند شده است. یقینا در آینده نیز مطالب ارزنده ی آنها زینت بخش سایت ما خواهد بود .

همچنین سپاس های قلبی ام را تقدیم به کسانی می کنم که باراهنمائی و انتقاد خود هم در ارتقاء سطح سایت کمک کرده اند و هم به من مسئولیت پذیری را آموخته اند . من و همکارانم در سایت باز هم انتقاد ها و راهنمائی هایشان را صمیمانه پذیرا هستیم .

ازبازدیدکنندکان سایت تشکرمیکنم و امیدوارم کمبودهائی را که ملاحظه کرده اند و مسئولیتشان برعهده ی من بوده است، با بزرگواری بر من ببخشایند .

به امید پیروزی آزادی بر استبداد و ارتجاع آخوندی حاکم بر ایران
پایدار باد اشرف، سنگر مبارزه ی جدی برای آزادی و دموکراسی
با شایسته ترین احترام ها

جمشید پیمان


*********************************************************************


تقدیر از چکامه ای توانا


دو سال و اندی پیش که سایت آفتابکاران را پایه ریزی میکردیم تصور جای خالی استاد گرامی آقای جمشید پیمان را به ذهنمان راه نمیدادیم. در این مدت از تجربه و اندوخته هایش بسا بهره ها بردیم. به همین خاطر دوست و همرزم خوبمان جمشید شایسته صمیمانه ترین تقدیرهاست و سزاوار رساترین درودها. با این امید که جمشید گرامی سلامتیش را باز یابد, همچنان چشم براه برگشتش به سایت هستیم.

جمشید عزیز هم صدا با شما تکرار میکنیم

امیدواریم کوشش ما بتواند در راستای آرزوی بزرگ مردم ایران،یعنی تحقق آزادی و استقرار دموکراسی در کشورمان مفید و موثر واقع شود.”

با اطمینان به پیروزی حتمی مردم ایران

با احترام فراوان سایت آفتابکاران

www.aftabkaran.com